Innebandyregler

Floorball_2.jpg

Vad är innebandy?
Innebandy är ett tempofyllt inomhuslagspel med klubbor och en plastboll som spelas längs marken. Målet är att skjuta in bollen i motståndarens mål genom hjälp av ett skott med klubban, då det inte är tillåtet att göra mål med en vilken del av kroppen som helst. Laget med flest mål på tavlan när matchen slutar vinner.

Banan

En innebandyplans dimensioner är fullständigt identisk med en handbollsplan - 40 x 20 meter. Det vill säga, att det som utgångspunkt kan spelas i alla landets inomhushallar. I innebandy skiljer sig banan dock genom att vara omgiven av en 50 cm hög sarg hela vägen runt. Sargen har rundade hörn och det ger möjlighet att utnyttja sargen som spelstation som man känner igen från inomhusfotboll.

Floorball regler
En innebandybana med tillhörande utbytesbås

I varje ände är ett mål placerat i ett målfält på 4 x 5 meter, som markerar hur långt målvakten får gå ut och röra bollen med händerna. Inne i detta står målvakten i ett så kallat målvaktsfält på 1 x 2,5 m, som endast får beträdas av målvakten. Beträds det av en markspelare i förbindelse med en målchans medför det frislag till det försvarande laget.

Floorball regler

 

Floorball regler

Själva målet liknar ett ishockeymål och det är också rektangulärt och framskjutet från den bakre sargen med 2,85 meter, vilket gör det möjligt att spela bakom målet. Målets standardstorlek kan ses på illustrationen till höger. 

En boll ska ha passerat mållinjen för att räknas som ett godkänt mål. Den behöver därmed inte nödvändigtvis röra själva nätet, så länge domarna värderar, att den har varit över linjen.

Matchens speltid

 • En match varar 3 perioder på 20 minuters längd
 • I U-11 till U-17 spelas det 3 perioder på 15 minuter
 • Effektiv speltid - när bollen utgår från spel, stoppar domaren tiden
 • Sidbyte vid ny period, vilket också innebär utbytesbås
 • Varje lag har en timeout på 30 sekunders längd pr. match - spelet ska återupptas från samma plats det blev stoppat. 
 • Vid oavgjort efter 3 perioder övergår matchen i 10 minuters förlängd speltid
 • Vid oavgjort efter förlängd speltid avgörs matchen på straffar (5 spelare från varje lag skjuter)

Lag

Floorball regler
 • 2 lag bestående av 5 markspelare och 1 målvakt - 20 spelare från varje lag får registreras till match
 • Alla markspelare har en klubba, medan målvakten har uppgiften att försöka parera bollen uteslutande med sin kropp
 • Målvakten bär hjälm, handskar och knäskydd - dock inte utrustning som täcker mer än kroppen, såsom axelskydd. Får endast röra och kasta bollen i det stora målfältet
Floorball regler

Bollen

En innebandyboll är gjord av plast, och den kännetecknar sig genom att ha hål (26 hål), vilket gör, att den rullar bättre på halvgolvet, att luftmotståndet är minimalt och spelet därmed blir mer tempofyllt. Bollen är oftast helt vit, men den fås också i många olika färger, häribland orange, som ses på bilden. Bollen är 72 mm i diameter och väger 23 gram. 

Klubban

En innebandyklubba är kännetecknad genom att vara mindre än en ishockeyklubba, men den består ändå av ett skaft och ett blad. Skaftets material är oftast producerat i kolfiber, glasfiber eller komposit, som är en blandning av material. Är man högerhänt, bör bladet böjas till höger, då det är den sida man oftast skjuter med och omvänt. För att få ett bättre grepp om klubban med båda händerna använder man ett klubbgrepp i form av tejp på den översta delen av skaftet

Floorball regler

I innebandy talar man om flex som är stavens styvhetsgrad - en måttenhet för hur många millimeter klubban belastas och därmed hur mycket skaftet bänder sig när man skjuter bollen. Den styvaste klubban som produceras har en flex på 23 mm, medan den mest böjliga/mjuka klubban har en flex på 36 mm. Normalt startar barnspelare med en hög flex, medan seniorspelare har en mycket låg flex av den logiska orsak, att en låg flex bidrar till att skapa större kraft i skottet så bollen uppnår en högre fart.

Hur lång ska klubban vara?
Höjd Skaftlängd
+ 195 cm 102-104 cm
180-195 cm 99-101 cm
170-185 cm 96-98 cm
160-170 cm 91-95 cm
150-160 cm 85-90 cm
135-150 cm 80-84 cm
130-135 cm 75-79 cm
125-130 cm 70-78 cm
120-125 cm 65-69 cm
- 120 cm 55-64 cm

Plastbladet på änden av klubban, som max får böjas 30 cm, har inbyggda hål motsatt från ett ishockeyblad. Fördelen är att plastbollen är lättare att kontrollera p.g.a. dessa hål.

Bladet kan komma i en massa olika typer, former och vikter beroende på producentens design. Det är därför upp till var spelare vilken klubba man föredrar. När det gäller bladets flex kommer ett mjukt blad säkerställa en bättre känsla med bollen vilket är bra för den duktiga passningsspelaren. Ett hårt blad säkrar däremot mer fart i skottet till den skjutglada spelaren som förmodligen föredrar lägre flex.

Klubban bör gå upp till naveln. Använd faktarutan till vänster som måttstock, och observera att längden endast gäller skaftet, inte bladet.

Spelregler

 • Bollen ska spelas längs marken. Ska förbli under knähöjd (med undantag från skott på mål)
 • Klubbans blad ska som huvudregel förbli under höfthöjd
 • Tacklingar med kroppen är INTE tillåtna - endast lätt kontakt med motståndaren i bollkontroll accepteras
 • Flytande byten - obegränsat antal. Gäller också målvakt för en markspelare, om man exempelvis ska jaga efter ett mål i slutet. Den spelare som lämnar planen, ska vara på väg ut över planen före inbytaren får träda in på planen.
 • Endast lagkaptenen får tala med domaren i matchens hetta
 • 2 domare dömer matchen

bande.png
Så ser hörnen ut på en innebandyplan. Sargen kan användas som spelstation.

Dödbollssituationer och förseelser

I innebandy omfattar dödbollssituationerna tekning, inslag, frislag och straffslag.

Tekning: Vid starten av ny period och efter mål görs en så kallad tekning från mitten av planen, där en spelare från varje lag kämpar om bollinnehavet genom att sticka ut klubban och erövra bollen. Varje lag ska vara på egen planhalva. Om spelet avbryts utan att det kan dömas inslag, frislag eller straffslag, görs tekningen på närmaste punkt från var spelet stoppades (t. ex. om målet flyttas, en spelare skadas, om sargen går isär mm). En tekning får gärna gå direkt i mål.

Inslag: Ska göras från punkten, där bollen lämnade sargen. Ska vara 1,5 meter från sargen eller tätare på - dock aldrig bakom mållinjernas tänkta förlängningar. Det lag som inte rörde bollen sist innan den lämnade planen tar inslaget, och motståndaren ska stå minst 3 meter från bollen (inklusive klubban). Bollen ska slås till - det är inte tillåtet att dribbla med den. Det är domarens beslut om det är okej att sätta igång spelet  även om bollen inte ligger helt stilla och/eller är placerad på den helt exakta punkt där den lämnade sargen. Ett inslag får gärna gå direkt i mål.

Frislag: Döms vid förseelser om det icke-felande lag uppnår en fördel av det. I så fall används fördelsregeln och spelet fortsätter. Förseelser kan dömas på allt från:

 1. Slag med klubba
 2. För hög klubba (över knähöjd)
 3. Hård kroppskontakt/screening av motspelare/obstruktion
 4. Spark och tryck som inte är axel mot axel
 5. Hållning av motspelares klubba
 6. Spel med foten över knähöjd eller två beröringar med foten i sträck
 7. Placering av klubba, fot eller ben mellan motståndarens ben
 8. Markspelares överträdelse av målvaktsfältet om det har inflytande på spelet
 9. Målvakt som lämnar målfältet i förbindelse med utkast
 10. Målvakt som kastar/sparkar bollen över sargen
 11. Målvakt med bollen i kontroll i mer än 3 sekunder
 12. Medveten passning från markspelare till sin målvakt
 13. Fördröjning (medveten fördröjning av tiden, t. ex. ute vid sargen)

Som vid inslag slås ett frislag maximalt 1,5 meter från sargen, aldrig bakom mållinjens tänkta förlängningar eller tätare på målvaktsfältet än 3,5 m (i dessa situationer är det 0,5 m. till försvarsmuren och de obligatoriska 3 m. till frislaget, som det alltid ska vara från boll till motståndare inkl. klubba). Laget som tilldelas frislaget är inte förpliktigade till att vänta på att försvaret får satt upp en mur och att domaren blåser igång spelet igen. Bollen ska slås till en med/motspelare innan spelaren får röra bollen igen. 

Straffslag:  Förseelse som av domaren värderas att vara tillräckligt hård i förbindelse med en upplagd målchans. Det kan vara:

 1. Upplagd målchans förstörs p.g.a. förseelse (om fördelsregeln blir använd)
 2. Medveten borttagning av målet av det försvarande laget i förbindelse med en klar målchans till motståndaren
 3. Det försvarande lag medvetet spelar med för många spelare på planen i förbindelse med en klar målchans till motståndaren

Straffslag ska alltid slås från mitten av planen som i ishockey, där man springer ned till målvakten och gör en skottvariant - dock ska bollen hela tiden röras framåt och skytten får röra bollen så många gånger som möjligt. Alla spelare undantaget den skjutande och målvakten ska placeras i utbytesbåset under straffen. Målvakten ska stå på mållinjen vid straffslagets start men får gärna röra sig ut i fältet därefter. Rör målvakten vid bollen är bollen dömd död och får inte röras av skytten. Om laget, som begick straffslaget, fick en 2-minuters utvisning i förbindelse med straffslagshändelsen ska utvisningen inte avbrytas i fall mål görs på det efterföljande straffslaget. 

staffe 2.png
I förbindelse med ett straffslag får skytten röra bollen så många gånger som möjligt. Kravet är dock att bollen alltid rörs framåt

Utvisningar

Precis som i andra sportsgrenar kan en förseelse taxeras till att vara både så avsiktlig och tillräckligt hård för att det ska medföra en utvisning till den felande spelaren. Härefter får spelaren gå ut på utbytesbänken och laget får inte sätta in varken han/henne eller en ny spelare innan utvisningen har löpt ut. Det kan både tilldelas 2-minuters utvisningar och 5-minuters utvisningar i innebandy allt efter hur våldsam/hänsynslös förseelsen är.

min.png

En domare signalerar en utvisning med den ena handen. Vanligtvis två fingrar för en 2 minuter, fem fingrar för 5 minuter och en knuten näve för en 10 minuters personlig straff

2-minuters utvisning ges i förbindelse med de redan nämnda  förseelserna om dessa av domarna värderas att vara tillräckligt hårda till att kunna medföra en utvisning.

5-minuters utvisning ges för våldsamma/farliga slag med klubban, blockering av motspelares kropp med klubba, kast av klubba eller annan utrustning i försök att nå bollen, våldsamt angrepp på motståndare eller en tackling av en motspelare mot sargen eller målet.

Oavsett hur många utvisningar ett lag får ska ett lag alltid ha minimum 4 spelare på planen. Med andra ord betyder det att i det fall laget får 3 utvisningar i samma tidsrum får laget den sista straffen avverkad när den första löper ut. 

I innebandy spelar man med väntande utvisningar. Dessa uppstår när det icke-felande laget bevarar kontroll över bollen efter förseelsen uppstår så man därmed får möjlighet att fortsätta sitt anfall. När bollkontrollen förloras utförs utvisningen.

Om motståndarlaget får bollen i nätet i en situation med fler spelare på planen ska en 2-minuters utvisning avbrytas. Detta gäller inte vid 5-minuters utvisningar. Det gäller inte heller i förbindelse med situationer som medför straffslagshändelser och efterföljande mål.

En spelare kan motta en personlig straff på 10 minuter om han/hon utövar osportsligt uppträdande. I innebandy innebär detta bl. a:

 1. Kränkande/orättvist uppförande mot domare, spelare, officials eller åskådare
 2. Försök på filmning mot domare med mål att uppnå en fördel
 3. Avsiktlig spark/slag mot sarg eller mål
 4. Kast av klubba eller annan utrustning i raseri

En 10-minuters personlig straff medför automatiskt en 2-minuters utvisning till laget. När den löper ut får en annan spelare från bänken bytas in, då straffen endast gäller den involverade. Det personliga straffet kan inte avbrytas i fall motståndarlaget gör mål.

Var kan man spela innebandy i Sverige?

Sporten kan idag spelas i hela landet och sporten är just nu Sveriges största inomhussport. Just nu finns det 940 klubbar/föreningar med sammanlagt mer än 126 000 licensierade spelare.

SportMember kan användas av tränare, klubbanställda, kassör, spelare och föräldrar till att kommunicera och effektivisera mötestider, hallbokningar, avgiftsbetalningar och mycket mera. Med SportMember finns också möjligheten att få en gratis hemsida till klubben som synkroniserar alla upplysningar direkt från systemet till sidan.

Det är gratis att skapa en profil för dig/er på SportMember - det enda som krävs är att klicka "Skapa profil" överst på denna sida och så är ni igång. 

Är du redo att börja?

Utforska SportMember, eller skapa ett konto nu och börja hantera din klubb. Du kan också kontakta oss för att få hjälp med att starta din klubb.
Vad kostar det?
Vilka är klubbens behov? Basic- eller PRO-prenumeration?
Priser
Funktioner
Ingen klubb är den andra lik. Våra funktioner täcker dina behov.
Funktioner