Användar- och persondatavillkor

användarvillkor FöR SportMember.se

1. SAMTYCKE OCH GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR

1.1 Användarvillkoren för SportMember.se reglerar förhållandet mellan användare och SportMember.se.

1.2 Vid fortsatt användning av SportMember.se accepterar du användarvillkoren. Om du inte accepterar användarvillkoren måste du avsluta din användning av SportMember.se.

1.3 Genom att acceptera användarvillkoren ger du SportMember.se ditt medgivande att hantera din data.

1.4 Om du är under 16 år måste du ha dina föräldrars (eller vårdnadshavares) godkännande för att acceptera användarvillkoren.

1.5 Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut användarvillkoren.

2. OM SportMember.se

2.1 SportMember.se är ett digitalt verktyg för koordinering av alla typer av lagsport.

2.2 SportMember.se hanteras av:

Holdsport.dk ApS
Filmbyen 23, 3. sal.
DK-8000 Århus C
CVR-nr. : 33765509
E-mail: [email protected]
Telefon: 22661388

3. ANVÄNDARKONTO

3.1 För att kunna använda SportMember.se måste du skapa ett konto.

3.2 För information gällande SportMember.se’s hantering av personlig information, se SportMember.se’s “Personuppgiftspolicy” senare i detta dokument.

3.3 Du är ansvarig för informationen i din kontoinformation. Det är upp till dig att hålla informationen korrekt och uppdaterad. SportMember.se kan inte hållas ansvarig för felaktig information på ett användarkonto.

3.4 När du skapar ett konto måste du ange ett lösenord. Ditt lösenord är personligt och du ska hantera det ansvarsfullt.

3.5 Om du skulle uppleva missbruk av ditt konto ska du kontakta SportMember.se omedelbart på den givna adressen eller emailadressen ovan.

4. RADERING

4.1 Önskar du att radera ditt konto så är denna funktion tillgänglig bland dina profilinställningar. Radering av ditt konto kan associeras med olika scenarion. En djupgående förklaring på detta ämne är angivet i Personuppgiftspolicyn i sektion 8.

4.2 Radering av ditt konto kräver handling från din sida. Din användare kommer finnas kvar i SportMember.se’s databas tills du aktivt raderar kontot.

5. RÄTTIGHETER

5.1 SportMember.se har alla rättigheter, inkluderat äganderätt och upphovsrätt till SportMember.se

5.2 Genom att acceptera villkoren får du en tidsbegränsad, icke-exklusiv och återkallelig rätt att använda SportMember.se, som har gjorts tillgänglig på internet. Rätten till användning är baserad på ditt fortsatta medgivande av användarvillkoren för SportMember.se. Om du när som helst inte längre accepterar dessa villkor måste du omedelbart sluta använda SportMember.se.

5.3 I det omfång du lägger upp material på SportMember.se ger du SportMember.se rätten att använda materialet, vilket ger SportMember.se möjlighet att köra sin tjänst. Genom att göra det godkänner du också att du har de nödvändiga rättigheterna för att kunna ge SportMember.se sådan användarrätt.

6. FRÅGOR VIA E-MAIL

6.1 Genom att acceptera dessa villkor accepterar du också att SportMember.se kan skicka informationsemails till den emailadress du har knutet till ditt konto.

6.2 Sådana emails som endast skickas vid ditt samtycke kan innehålla reklam.

7. BETALNINGAR

7.1 Om du aktiverar möjligheten att skicka och ta emot betalningar från ditt konto måste du vara medveten om att betalningstjänsten är baserat på ett avtal mellan dig och en tredje part.

7.2 SportMember.se håller inget ansvar angående betalningar mellan medlem, lag och förening.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 SportMember.se siktar mot att göra tjänsten tillgänglig på alla tidspunkter men kan inte garantera detta. SportMember.se kan inte hållas ansvarig för begränsad eller ingen åtkomst till SportMember.se oavsett vad SportMember.se kunde ha gjort för att förhindra det.

8.2 All användning av SportMember.se sker på användarens ansvar och risk. SportMember.se kan ej hållas ansvarig för användarens användning av SportMember.se eller brist på tillgång till tjänsten.

8.3 SportMember.se tar inte ansvar för noggrannheten eller fullständigheten av informationen som finns på SportMember.se och håller ej ansvar för förluster relaterat till handlingar och underlåtenhet baserat på informationen eller bristen av den, funnen på SportMember.se.

8.4 SportMember.se kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre tab hos dig som bruger eller hos tredjemand.

8.4 SportMember.se kan i inget fall hållas ansvarig för indirekt förlust, såsom, men inte begränsad till, följdförluster, förlust av inkomst, förlust av data eller andra förluster du kan uppleva som användare eller tredje part.

8.5 Om SportMember.se trots ansvarsbegränsningarna ovan skulle bli ansvarig, är ansvaret av SportMember.se på all tid begränsat till ett belopp som användaren har spenderat på användningen av SportMember.se inom de senaste sex månaderna före förlusten, dock aldrig mer än totalt 1000 DKK.

9. ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

9.1 SportMember.se reserverar sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren. Om SportMember.se skulle göra ändringar i användarvillkoren kommer användarna ta emot en notifikation via email. Användaren kommer också bli informerad om de nya ändringarna vid nästa inloggning.

9.2 Om du inte accepterar de reviderade användarvillkoren har du inte längre möjlighet att använda SportMember.se.

10. ÄNDRINGR AV TJÄNSTEN ETC.

10.1 SportMember.se reserverar sig rätten att göra ändringar i sin tjänst. Funktioner kan bli tillagda, raderade, ändrade eller SportMember.se kan till och med avsluta tjänsten. Allt utan någon form av ansvar.

10.2 SportMember.se kommer försöka att varna om dessa ändringar så tidigt som möjligt om de skulle kunna ha signifikant, negativ effekt på användarna.

11. TVISTLÖSNING

11.1 Tvister mellan SportMember.se och dig ska alltid i så lång utsträckning som möjligt försöka lösas i enkelhet.

11.2 Om en tvist mellan SportMember.se och dig inte kan lösas på ett enkelt sätt ska tvisten lösas av dansk lag. I den utsträckning du kan acceptera ett sådant avtal efter gällande lagstiftning, ska den eventuella rättssaken förläggas vid rätten i Aarhus, Danmark.

12. VERSION

Detta är användarvillkor för SportMember.se senast uppdaterade maj 2018.

PERSONUPPGIFTSPOLIY FöR SportMember.se

1. SAMTYCKE OCH ACCEPTERING AV PERSONUPPGIFTSPOLICY

1.1 Denna personuppgiftspolicy för SportMember.se är relevant angående hantering och bearbetning av din personliga information på SportMember.se.

1.2 1.2 Genom att fortsätta din användning av SportMember.se accepterar du personuppgiftspolicyn och ger ditt samtycke till hanteringen av informationen som är beskriven i personuppgiftspolicyn. Om du inte accepterar denna personuppgiftspolicy måste du omedelbart avsluta användningen av SportMember.se.

1.3 Är du 16 år eller yngre måste du ha samtycke från dina föräldrar när du accepterar dessa villkor och ger ditt samtycke till SportMember.se.

1.4 All personlig data som SportMember.se hanterar och bearbetar är skyddad av Dataskyddsförordningen från den 25:e maj 2018 och framåt. Datainspektionen överser hantering och bearbetning av personlig information och omfattas av Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om det på:

www.datainspektionen.se.

1.5 Vi rekommenderar dig att spara eller skriva ut personuppgiftspolicyn.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1 Om du är medlem i en förening som har signerat ett databehandlingsavtal så är din förening personuppgiftsansvarig. Detta innebär att föreningen är ansvarig för att reglerna i Dataskyddsförordningen följes. Dessutom är din förening ansvarig att informera dig om syftet med bearbetningen av data.

2.2 I det fall då du inte är medlem i en klubb som har signerat ett databehandlingsavtal så är SportMember.se personuppgiftsansvarig och ansvarig för samtycke.

3. PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

3.1 SportMember.se är personuppgiftsbiträde och behandlar därför data på vägnar av din förening. I enlighet med dina personliga rättigheter som användare av denna tjänst kommer SportMember.se svara på din förfrågan om du vill dra tillbaka ditt samtycke eller om du vill radera ditt konto.

3.2 SportMember.se måste tillhandahålla de nödvändiga tekniska och organisationsmässiga säkerhetslösningarna som skyddar mot oavsiktlig eller kriminell förstörelse, förlust eller missbruk av din personliga information där det inte är hanterat i linje med Dataskyddsförordningen. SportMember.se måste på din förfrågan förse dig med nödvändig information så att du kan försäkra dig om att de tekniska och organisatoriska åtgärderna har vidtagits av SportMember.se.

4. SYFTE

4.1 Syftet med hanteringen av din personliga information är att se till att du har möjlighet att använda SportMember.se för det lag du har anmält dig till. Dessutom är syftet också att ge klubbar och tränare du är ansluten till möjlighet att administrera lagen. Den lagliga grunden för behandling av din data är artikel 6, paragraf 1 i Dataskyddsförordningen.

4.2 Dessutom använder SportMember.se din personliga information för statistik och marknadsföringsmässiga ändamål så att reklamen som blir visad för dig på SportMember.se är så relevant som möjligt. Dina användaruppgifter kommer inte bli vidareskickade till en tredje part utan ditt samtycke.

5. INSAMLING AV DATA

5.1 Personlig information om dig samlas in när ett lag blir registrerat på SportMember.se. Du eller din tränare kan skriva in denna information. Ditt förnamn, efternamn, och e-postadress är ett minimumkrav. Annan information såsom telefonnummer, födelsedatum och adress är valfritt.

5.2 Du kommer också alltid att ha möjlighet att ändra, uppdatera och radera information som har blivit registrerad om dig på SportMember.se, också nämnt i sektion 7.2 i personuppgiftspolicyn.

5.3 SportMember.se registrerar också aktiviteter och events som t. ex. närvaro, betalningar, målstatistik och liknande information.

5.4 Som personuppgiftsansvarig har din klubb också möjlighet att samla in mer information om dig, inkluderat känslig information. Observera att du aldrig måste skriva in sådan information. Dessutom är din klubb ansvarig för insamling av sådan information och måste alltid ha en befogad anledning för att göra så.

6. BILDER PÅ SportMember.se

6.1 Om du laddar upp en profilbild har du givit klubben rätt att använda bilden på deras offentliga hemsida. Du har alltid möjlighet att ändra eller ta bort din profilbild. Även om du har en profilbild kan du också välja att inte bli visad på din klubbs hemsida. Denna funktion hittar du bland inställningarna.

6.2 Din användning av SportMember.se ger ditt medgivande till att använda bilder från offentliga matcher, klubbaktiviteter och events på din klubbs offentliga hemsida.

7. DINA RÄTTIGHETER

77.1 Som användare av SportMember.se har du alltid rätt att veta vilken information SportMember.se har om dig. Dessutom har du rätt att invända mot hur din information används av SportMember.se. SportMember.se hanterar bara information tillgänglig på ditt konto.

7.2 Om du upptäcker felaktig information på ditt konto kommer du ha möjlighet att rätta detta. Om det av någon anledning inte är möjligt för dig att rätta information kan du kontakta SportMember.se för assistans.

7.3 Enhver henvendelse vedrørende indsigt i, rettelse, eller indsigelse mod behandling af dine persondata skal ske til SportMember.se via ’Kontakt’ på vores hjemmeside.

7.3 Hänvändelser angående insyn, korrigering eller invändning till hantering av personliga uppgifter måste göras till SportMember.se via funktionen ‘Kontakt’ på vår hemsida.

7.4 Som användare av SportMember.se har du rätt att ta emot den information vi har registrerad om dig. Det betyder att du har rätt att ta emot din information om du vill byta till en annan tjänst. Du har möjlighet att ladda ner all information registrerad om dig i profilinställningar.

7.5 Om din klubb registrerar ett konto på vägnar av dig kommer ditt konto vara ’Utan samtycke’ tills du loggar in och aktivt ger ditt samtycke till SportMember.se. I det fallet är det din klubb som är ansvarig för att få ditt samtycke för att bli en del av deras SportMember.se-databas.

7.6 Om du önskar att dra tillbaka ditt samtycke så är detta möjligt när som helst. Detta blir gjort genom att radera ditt konto som hittas i profilinställningar. Olika scenarion för radering av konto finns i sektion 8.

8. RADERING

8.1 När din tränare eller klubb tar bort dig från klubben.

8.1.1 Din tränare eller din klubb har möjlighet att ta bort din anslutning till ditt lag. Detta kommer dock inte radera ditt konto, vilket kommer fortsätta vara aktivt. Det kommer vara möjligt för dig att ansluta dig till en ny klubb.

8.1.2 Om du önskar att ta bort ditt konto på SportMember.se efter att din klubb har tagit bort din anslutning till klubben så kan du göra detta i profilinställningar.

8.2 När ett konto har skapats utan ditt samtycke.

8.2.1 Vissa klubbar använder SportMember.se som sin medlemsdatabas och därför har klubbar möjlighet att skapa konton ‘Utan samtycke’. Om din klubb anger din kontaktinformation kommer SportMember.se så snabbt som möjligt informera dig om detta konto. I just detta fall är din klubb ansvarig för att få ditt samtycke för att bli en del av deras medlemsdatabas på SportMember.se. Om du är medveten om situationen och önskar att bli borttagen från SportMember.se ska du kontakta din klubb.

8.3 När du önskar att du bort ditt konto med du har förpliktelser.

8.3.1 Om du önskar att ta bort ditt konto men har förpliktelser i form av medlemsavgifter, betalningsaktiviteter eller liknande händelser reserverar sig SportMember.se rätten att behålla informationen tills dessa ärenden har blivit lösta.

8.3.2 Om du inte längre är medlem i en klubb men fortfarande inte kan radera ditt konto på grund av en avvaktande medlemsavgift måste du kontakta din klubb. SportMember.se kommer inte att radera ditt konto eftersom vi inte kan bedöma medlemskapet till klubben.

9. ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICY

9.1 SportMember.se har när som helst rätt att göra ändringar i personuppgiftspolicyn. Om SportMember.se gör ändringar kommer du att bli informerad om detta genom ett informationsemail som blir skickat till den emailadress du har registrerat på SportMember.se, samt genom en notifikation när du loggar in på SportMember.se.

9.2 Om du väljer att inte acceptera den reviderade personuppgiftspolicyn kommer du inte ha möjlighet att fortsätta använda SportMember.se.

10. COOKIES

SportMember.se använder cookies. För ytterligare information om detta ämne refererar vi till vår integritetspolicy.

11. VERSION

Detta är personuppgiftspolicyn för SportMember.se senast uppdaterad maj 2018.

Är du redo att börja?

Utforska SportMember, eller skapa ett konto nu och börja hantera din klubb. Du kan också kontakta oss för att få hjälp med att starta din klubb.
Vad kostar det?
Vilka är klubbens behov? Basic- eller PRO-prenumeration?
Priser
Funktioner
Ingen klubb är den andra lik. Våra funktioner täcker dina behov.
Funktioner