Player_slider

Användar- och persondatavillkor

ANVÄNDARVILLKOR

1. ACCEPTERA ANVÄNDARVILLKOREN

1.1 Dessa användarvillkor (härefter kallade användarvillkoren) för Sportmember.se reglerar förhållandet mellan användarna och Sportmember.se.

1.2 Genom att fortsätta använda Sportmember.se accepterar du användarvillkoren. Om du inte accepterar villkoren ska ditt användande av Sportmember.se upphöra.

1.3 Om du är under 13 år gammal måste du ha dina föräldrars godkännande när du accepterar dessa villkor.

1.4 Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut användarvillkoren.

2. OM SPORTMEMBER.SE

2.1 Sportmember.se är ett onlineverktyg för koordination av alla slags lagsporter.

2.2 Sportmember.se drivs av:

Holdsport.dk ApS
Dalgas Avenue 1, 1.
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. : 33765509
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 22 66 13 88

3. ANVÄNDARKONTO

3.1 För att använda Sportmember.se måste du upprätta ett användarkonto.

3.2 Läs om Sportmembers hantering av personuppgifter i Sportmembers personuppgiftsvillkor längre ner i det här dokumentet.

3.3 Det är ditt eget ansvar att uppgifterna på ditt användarkonto är korrekta och uppdaterade. Sportmember.se är inte ansvariga för följderna av felaktiga personuppgifter på ditt användarkonto.

3.4 När du upprättar ett konto ska du välja ett lösenord. Ditt lösenord är personligt och du ska hålla det hemligt.

3.5 Om någon missbrukar ditt lösenord eller ditt användarkonto kan du kontakta oss direkt via de ovannämnda uppgifterna.

4. INAKTIVERA OCH TA BORT

4.1 Om du inte längre vill att din användare på Sportmember.se ska vara aktiv har du möjlighet för att inaktivera denna. Inaktiveringen betyder att ditt användarkonto inte längre är offentligt tillgängligt men att det fortfarande finns lagrat i Sportmembers system och därmed kan återskapas och du ångrar din inaktivering. Sportmember.se lagrar dina kontouppgifter i två månader. Efter det kan kontot inte återskapas och ditt konto raderas såvida det inte finns hinder för detta, se punkt 4.2.

4.2 Observera att om din tränare eller klubbadministratör har beslutat att ditt konto inte kan tas bort, till exempel på grund av skulder, så kommer det skickas en förfrågan om att ta bort kontot till gällande klubb eller tränare. De får därefter bestämma om ditt konto kan tas bort eller ej.

4.3 Om ditt användarkonto på Sportmember.se har varit inaktivt i en period på 12 månader har Sportmember rätt att ta bort kontot.

5. RÄTTIGHETER

5.1 Sportmember.se har alla rättigheter, härunder äganderätt och upphovsrätt till Sportmember.se.

5.2 Genom att acceptera villkoren får du tidsbegränsat, icke exklusivt och återkallelig rätt att använda Sportmember.se i dess nuvarande form som det är tillgängligt på internet. Användarrätt har du på det villkoret att du accepterat de gällande användarvillkoren. Om du inte accepterar dessa ska du genast sluta använda Sportmember.se.

5.3 I det omfång du publicerar material på Sportmember.se ger du Sportmember.se användarrätt till det materialet på det sättet att Sportmember.se kan driva sin tjänst. Du är ansvarig för att du har rättighet till materialet så att du kan ge Sportmember.se den användarrätten.

6. MEDDELANDEN VIA EMAIL

6.1 När du accepterar dessa villkor ger du samtycke till att Sportmember.se kan skicka informationsmail till din emailadress som du angett i ditt konto på Sportmember.se.

6.2 Sådana email kan med ditt separata samtycke innehålla reklammaterial.

7. BETALING

7.1 Om du använder möjligheten för att mottaga och skicka betalningar från ditt användarkonto vill vi uppmärksamma dig på att detta sker via ett avtal som du ingår med en tredje part.

7.2 Sportmember.se avsäger sig ansvar för alla betalningar och omständigheter kring dessa.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Sportmember.se är tillgängligt som det är i sin nuvarande form. Sportmember.se strävar efter att tjänsten alltid finns tillgänglig men kan inte garantera detta. Sportmember.se är inte ansvariga för saknad åtkomst till Sportmember.se, övriga driftstörningar, systemkollaps eller liknande oavsett om Sportmember.se kunde ha undvikit dessa.

8.2 Invidens användning av Sportmember.se sker på användarens eget ansvar och risk. Sportmember.se kan inte hållas ansvariga för användarens användning av Sportmember.se eller saknad åtkomst till tjänsten.

8.3 Sportmember.se är inte ansvarig för exaktheten eller fullständigheten av information som finns på Sportmember.se och kan ej hållas ansvariga för förlust som uppstått vid handling eller utebliven handling som företagits på Sportmember.se. Vidare är Sportmember.se aldrig ansvarig för data, information och annat som finns på hemsidor som det länkas till från Sportmember.se.

8.4 Sportmember.se är ej ersättningsskyldiga för indirekt förlust, härunder men ej begränsat till följdskador, förlorad inkomst, funktionsförlust, förlust av data eller andra mindre förluster hos dig som användare eller hos tredje part.

8.5 Såvida Sportmember.se trots ovanstående ansvarsbegränsningar blir ersättningsskyldiga är Sportmember.se s ansvar begränsat till ett belopp motsvarande det du som användare betalt för tjänsten på Sportmember.se inom de senaste 6 månaderna från förlusten. Dock aldrig mer än ett samlat belopp på 1000 SEK.

9. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR

9.1 Sportmember har rätt att göra ändringar i användarvillkoren. Om Sportmember.se gör ändringar i användarvillkoren kommer användarna att bli informerade om detta via ett informationsmail som kommer skickas till den angivna emailadressen. Du kommer även att bli informerad om detta vid din nästa inloggning.

9.2 Om du inte accepterar de ändrade villkoren kan du inte fortsätta använda Sportmember.se

10. ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN

10.1 Sportmember har rätt att företa ändringar i tjänsten Sportmember.se. Funktioner kan läggas till, ändras eller tas bort. Sportmember.se kan även sluta med att erbjuda tjänsten Sportmember.se.

10.2 Sportmember.se kommer att varna i god tid om ändringar som har väsentligt, negativt betydande för användarna.

11. PROBLEMLÖSNING

11.1 Problem mellan Sportmember.se och dig ska lösas så snabbt och enkelt som möjligt.

11.2 Om ett problem mellan Sportmember.se och dig inte kan lösas på ett enkelt sätt ska problemet avgöras enligt dansk lag i den danska domstolen. Om saken tas till rättegång kommer det äga rum vid rätten i Aarhus, Danmark.

12. VERSION

Detta är Användarvillkoren för Sportmember.se version 1.00 26:e september 2013.

PERSONUPPGIFTSVILLKOR FÖR SPORTMEMBER.SE

1. ACCEPTERA PERSONUPPGIFTSVILLKOR

1.1 Personuppgiftsvillkoren för Sportmember.se (härefter kallade “personuppgiftsvillkoren”) gäller vid behandling av dina personuppgifter på Sportmember.se

1.2 Genom att fortsätta använda Sportmember.se accepterar du personuppgiftsvillkoren och ger ditt samtycke till den behandling som är beskriven i personuppgiftsvillkoren. Om du inte accepterar personuppgiftsvillkoren ska du genast sluta använda Sportmember.se

1.3 Om du är yngre än 13 år gammal så behöver du dina föräldrars godkännande när du accepterar dessa villkor.

1.4 Alla personuppgifter som behandlas av Sportmember.se är skyddade av den danska lagen om personuppgifter. Den danska dataskyddsförordningen ser över all behandling som omfattas av lagen om behandling av personuppgifter. Se www.datatilsynet.dk.

1.5 Det rekommenderas att du sparar eller skriver ut personuppgiftsvillkoren.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1 Sportmember.se är ansvariga för alla personuppgifter som Sportmember.se hämtar om dig. Sportmember.se kan kontaktas på adressen som uppges i användarvillkoren punkt 2.2.

3. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

3.1 I det omfång som Sportmember.se behandlar dina personuppgifter på egen hand betraktas Sportmember.se som personuppgiftsbehandlare. I tillfälle av detta handlar Sportmember.se själva eller på instruktioner från dig.

3.2 Sportmember.se ska uppnå tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att uppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs eller förloras samt mot att obehöriga får tag på dem, att de missbrukas eller att de på annat sätt behandlas i strid mot lagen om personuppgiftsbehandling. Sportmember.se ska på din förfrågan ge dig information om hur du kan överse de nämnda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som gäller.

4. SYFTE

4.1 Syftet med behandlingen av dina uppgifter är att säkra din möjlighet för att använda Sportmember.se i förbindelse med de lag du är anmäld till. Vidare ska syftet ge tränare och klubbar du är med i möjlighet för att administrera de lag du är med i.

4.2 Sportmember.se använder sig av marknadsföringsverktyg på det sättet att den reklam som visas för dig på Sportmember.se är så relevant som möjligt för dig.

5. INSAMLING AV INFORMATION

5.1 När det skapas ett lag på Sportmember.se samlas information om dig in, antingen genom att du själv skriver in den på Sportmember.se eller genom att din tränare skriver in den. Som minimum krävs ditt för- och efternamn samt din emailadress. Det kan senare läggas till information såsom mobilnummer, telefonnummer, födelsedatum och adressuppgifter.

5.2 Du har alltid möjlighet för att själv rätta de uppgifter som finns om dig på Sportmember.se. Se också punkt 7.2.

6. OFFENTLIGGÖRELSE AV BILDER PÅ INTERNET

6.1 Om du offentliggör bilder av andra spelare eller spelarsituationer på internet är du ansvarig för att samtycke finns för bildens offentliggörelse och att de överensstämmer med de relevanta kraven i lagen om behandling av personuppgifter.

7. INSYN, RÄTTNING OCH INVÄNDNINGAR

7.1 Som användare av Sportmember.se har du rätt att få insyn i de personuppgifter som Sportmember.se som uppgiftansvarig behandlar om dig. Vidare har du rätt att invända mot den behandling som Sportmember.se som uppgiftsansvariga för dina personuppgifter företar. Sportmember.se behandlar inte annan information om dig än de uppgifter du kan se på ditt användarkonto.

7.2 Om du upptäcker att de personuppgifter Sportmember.se har om dig inte är korrekta kan du rätta dessa. Om det inte är möjligt för dig själv att rätta dessa kan du kontakta Sportmember.se.

7.3 Kontakt angående insyn i detta, rättning eller invändningar mot behandling av personuppgifter ska ske på adressen som angetts i användarvillkoren.

8. BORTTAGNING

8.1 Du kan när som helst ta bort ditt konto på Sportmember.se. Se dock undantagen i avsnitt 4 i användarvillkoren.

8.2 Om ditt användarkonto raderas tas också alla personuppgifter vi har registrerat om dig bort.

9. ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSVILLKOREN

9.1 Sportmember.se har rätt att göra ändringar i dessa personuppgiftsvillkor. Om Sportmember.se gör ändringar i personuppgiftsvillkoren kommer du att informeras om detta i ett mail som skickas till emailadressen du registrerat på ditt användarkonto. Du kommer även att bli informerad om detta vid din nästa inloggning.

9.2 Om du inte accepterar de uppdaterade personuppgiftsvillkoren kan du inte fortsätta använda Sportmember.se

10. COOKIES

Sportmember.se använder cookies. Vi hänvisar till Sportmember.ses cookievillkor.

11. VERSION

Detta är Persondatavillkor för Sportmember.se version 1.00 26:e september 2013.

Gör som 575000 andra